019
Maybe this Time I Win (1989)A 15 minute animation in which keywords of an exposé on knowledge representation in the field of Artificial Intelligence  are combined with the faces of 15 heartdisease patients. The colors on the patients faces indicate which kind of disease the person suffers of. The film is part of a visual investigation in the intrinsic connection between abstract and concrete cult-places as surviving mechanisms on one hand and on the other hand  progress and civilization diseases.

Een 15 minuten durende animatie waarin sleutelwoorden van een uiteenzetting over kennisrepresentatie in het veld van de Artificiële Intelligentie gecombineerd worden met de gezichten van 15 hartpatienten. De kleuren op de gezichten van de patienten vertellen aan welk soort ziekte de persoon lijdt. De film is deel van een visueel onderzoek naar de intrinsieke verbanden tussen abstracte en concrete cultplaatsen als overlevingsmechanismen aan de ene kant, en aan de andere kant vooruitgang en beschavingsziektes.

Computer animation
Duration: 06:25
  • Camera: AMVK
  • Editing: AMVK
  • Animation: AMVK
  • Soundtrack: Distorted Lisa Minelli song of movie “Cabaret”
  • Produced by: ICC Antwerpen, Club Moral
    6273 views