035
Eclips (1996)In “Eclips” Anne-Mie Van Kerckhoven uses a disturbed fragment from Michelangelo Antonioni’s film-classic “L’eclisse”, in which the actress Monica Vitti turns her back to the camera.  The turn is slowed down and digital manipulated by the artist. By augmenting the contrast in the images Van Kerckhoven creates exorcising figures, characterized by her graphic and nervous style.  
Vitti’s opponent in the film, Alain Delon, figures as an almost unrecognizable shadow in a layered editing in which close-ups of a fish are the most impressive image. Now and then, there are some moments of obstruction in which a void occurs. For Van Kerckhoven, images are forces, powers. They exorcise the forces behind the visible, the forces behind the conventions.

In “Eclips” gebruikt Anne-Mie Van Kerckhoven een verstoord fragment van Michelangelo Antonioni’s filmklassieker “L’eclisse”, waarin de actrice Monica Vitti haar rug naar de camera draait. De draai is vertraagd en digitaal door de kunstenaar gemanipuleerd. Door het contrast in de beelden te verhogen creëert Van Kerckhoven uitdrijvende figuren, gekarakteriseerd door haar grafische en nerveuze stijl.
Vitti’s opponent in de film, Alain Delon, figureert bijna als een onherkenbare schaduw in een gelaagde montage waarin close-ups van een vis de meest indrukwekkende beelden zijn. Nu en dan zijn er enkele momenten van obstructie waarin een leegte opduikt. Voor Van Kerckhoven zijn beelden krachten. Ze drijven de krachten achter het zichtbare uit, de krachten achter de conventies.

Computer animation
Duration: 03:37
  • Camera: AMVK
  • Editing: AMVK
  • Soundtrack: AMVK
  • Produced by: Club Moral
    6032 views