063a
Adam of Eva in het Paradijs - A (2004)

(Adam or Eve in Paradise - A)


On the incestuous gesture of the hero as an androgynous larva, craving a return to our mum by sad penetration, a casual Dance of Death performed in a twilit room, a calm plain alike, the worship kept silent, drowned out by masked gossipers, ashamed of the song of the caressing black, old electric carnival which once provoked silence, until the tourist pleases himself into a skin of hiss, in mono. (MP)

Over het incestueuze gebaar van de held als androgyne larf, verlangend naar terugkeer door droeve penetratie van ons moeder, een terloopse Danse Macabre uigevoerd in een avondlijke kamer als windstille vlakte, de eredienst verzwegen en overstemd door gemaskerde roddelaars, beschaamd om de zang van het strelend zwart, oud elektrisch karnaval dat eens opruide tot stilte, totdat de toerist zich vermaakt tot een huid van ruis, in mono (MP).

Computer animation
Duration: 25:35
  • Camera: AMVK, DDV, Chris Van Camp & assistant
  • Editing: AMVK
  • Animation: AMVK
  • Soundtrack: Mauro Pawlowski
  • Actors: Dennis Denijs, Mauro Pawlowski, friends and guests
  • Produced by: MOMU Antwerpen
    5762 views