051
Achterover (2000)

(Backwards)


A woman leaning back changes colors slowly, which gives the image an aspect of certain periods of time in art history. Abstract forms come and go like thoughts. The motionless figure relates to the abstract, like colours relate to the giving of a meaning of the image.

The sound is "distorted Webern", a soundimpression of Webern's music on a worn out tape-recorder in my painting studio.

Een achteroverleunende vrouw verandert traag van kleur, waardoor de afbeelding het aspect krijgt van bepaalde periodes uit de kunstgeschiedenis. Abstracte vormen komen en gaan zoals gedachten. De bewegingloze figuur verhoudt zich tot het abstracte, zoals de kleuren zich tot de betekenisgeving van de afbeelding verhouden. 

Het geluid is "distorted Webern", een geluidsimpressie van muziek van 

Webern op een versleten taperecorder in mijn schildersatelier.

Het geheel roept een sfeer op van overgave en transcendentie.

Computer animation
Duration: 05:00
  • Editing: AMVK
  • Animation: AMVK
  • Soundtrack: Distorted Webern by AMVK
  • Produced by: AMVK / Club Moral
    5455 views