Een Bloem van Smarten was haar Mond

in Galerie Transit, Leuven, Belgium, from 25 Oct 1991 to 01 Dec 1991
Wraakgodinnen, erinyen

 

Wraakgodinnen, erinyen, zijn zoals furiën en gorgonen instrumenten van de goddelijke wraak na menselijke fouten. Ze zijn altijd met 3, zoals oa. ook de keltische godinnen.

De erinyen verpersoonlijken het geweten en zaaien ver- schrikking en ontzetting in het hart. Ze zijn het symbool van spijt en schuldgevoel, van de autodestructie van de persoon die zich overgeeft aan het besef een fout begaan te hebben die onvergeeflijk is.

Wanneer wraakgodinnen moirai worden hebben ze spe- cifieker met “het lot” te maken. Als wachtsters van de natuurwetten waakten ze oorspronkelijk over de fysische zowel als over de morele orde van de dingen. Al wie ten koste van zowel de goden als de mensen enig recht overt- rad werd door hen gesanktioneerd.

De evolutie van hun terrein beantwoordt aan die van het geweten dat eerst verbiedt en verhindert en daarna ver- oordeelt en vernietigt.

 

Alecto, Megaera en Tisiphone zijn de 3 erinyen.

 

Naar aanleiding van de niet te stuiten, alsmaar groeien- de aanwezigheid van computers en de macht die hen toe- bedeeld wordt, stelt men zich in academische kringen de vraag of het niet raadzaam wordt, analoog aan de Principia Mathematica, een Principia Cybernetica in het leven te roepen. Aan de V.U.B. te Brussel deed een groep onderzoekers een poging tesamen één systeem van cybernetische filosofie te bouwen en dit in betrekking tot de epistomologie (1), de metafysica (2) en de ethiek (3), of de allerhoogste menselijke waarden.

 

Het abstracte beeld dat zich als een symbool manifes- teert, krijgt de vorm van een figuur temidden een soci- aal-maatschappelijk universum. Complex. Fragmentair. Vandaar mijn erinyen.

 

AMVK.1991.

 

(1) met betrekking tot het nu

(2) met betrekking tot het verleden

(3) met betrekking tot de toekomst0 works and 0 articles (until now)

6356 views