inspiration

on how it comes
and where it goes
so here for me
so there

in here it goes
and down it comes
so there for you
so here

on there you come
and in for me
so where are you
so what?

I wait for you.
Look down on you.
To flee from you.
For good.


inspiratie

van hoe het komt
en waar het gaat
zo hier voor mij
zo daar

in hier het gaat
en neer het komt
zo daar voor u
zo hier

uit daar komt gij
en in voor mij
zo waar zijt gij
zo wat?

Ik wacht op u.
Kijk neer op u.
Vlucht weg voor u.
Vergeefs.This text was written on Thursday 18th of October 2012