056
Voorspelling voor Eeuwig (2002)

(Prediction Forever)


Animation of a drawing from my subconscious. I made the drawing in 1993, on the day of the first full moon of august, which has the most powerful influence of all full moons of the year. I didn’t know that when I made the drawing, it was told to me afterwards. This drawing is the despair about an impossible love, I rest with the impossibility of unification.

Animatie van een tekening uit mijn onderbewuste. Ik maakte de tekening in 1993, op de dag van de eerste volle maan van augustus die de krachtigste invloed heeft van alle volle manen van het jaar. Dat wist ik nog niet toen ik de tekening maakte, is me achteraf gezegd. Deze tekening is de vertwijfeling van een onmogelijke liefde, ik berust in de onmogelijkheid tot vereniging.

Computer animation
Duration: 03:20
  • Camera: AMVK
  • Editing: AMVK
  • Animation: AMVK
  • Soundtrack: DJ Dylan
  • Produced by: Club Moral
    4899 views