Stress = (Proviand + Politik) x (Jugend + Poison)

in Künstlerhaus Hamburg, Hamburg, Germany, from 29 May 1981 to
A.

Van het plafond, langs de muur, stelde ik 5 verhoudingen tussen begrippen voor:
1. Op plexi-plaatjes (13,5 x 28 cm), sex, nummers. (acryl, stift) -transparant.
2. Schilderijen op plexi-platen (pin-ups) aangevuld met één van de begrippen stress, proviand, ... -de rekensom kwam in het groot op de muur. (tape, acryl, stift).
3. 5 plexi-plaatjes (zwart) en 5 fluorescerende lapjes plastic met de meest elementaire onderdelen van ‘leven’, onder de vorm van tekens en tekst in Duits en Esperanto.
4. Op de grond 5 vellen blauwdruk, afgedrukt van zeer licht naar zeer donker (100 x 150 cm) met elk dezelfde 5 vaststellingen omtrent ontwikkeling van politiek, landbouw, economie.
5. Op de grond ook 5 witte kaartjes met elk 1 combinatie van stress, proviand, ...

 

B.

Zowel vertikaal als horizontaal waren deze elementen in serie te bekijken.

 

C.

Met zwarte elektrische draad verbond ik de verticale series elk verschillend, op zo’n manier dat de hele ruimte problematisch werd ingedeeld.

 

D.

Aan de andere zijde op de muur schreef ik verklarende teksten, die echter niet rechtstreeks in verband stonden met de series, maar dezelfde gedachtegang inhouden.

 

E.

Voor het publiek was er een informatieblad beschikbaar.

 


 

A.

From the ceiling, off the wall, I presented 5 relations between notions:

1. On plexi-plates (13,5 x 28 cm), sex, numbers. (acryl, marker)-transparent.
2. Paintings on plexi-plates (pin-ups) completed with one of the notions stress, proviand, ... -the sum came in big on the wall. (tape, acryl, marker).
3. 5 plexi-plates (black) and 5 florescent pieces of plastic with the most elementary parts of ‘life’, in form of signs and text in German and Esperanto.
4. On the floor 5 sheets of blueprint, printed from light to dark (100 x 150 cm) with each 5 identical establishments about development of polities, agriculture, economy.
5. On the floor also 5 white cards each with one combination of stress, proviand, ...

 

B.

As well horizontal as vertical these elements were to be seen in series.

 

C.

With black electricity-wire 1 connected the vertical series each different, so that the space was completely divided in a problematic way.

 

D.

On the other side on the wall I wrote explaining texts, which were although not in direct relation with the series but maintaining the same train of thought.

 

E.

For the audience an information-sheet was available.

 


 

Stress = (proviand+politik) x (jugend+poison).

 

Mensch           Tisch               Haus               Natur              Stuhl

                  =                 +                      x                         +

homa                tablo               domo              naturo               sego

 

 

A. Der Machtkampf = überflüssig.

B. Internationale. Maszstäbe der Interessen.

C. 0i e Gesellschaftliche (!) Umordnung (!) der Entwickelungsnationen.

D. Die Synthese van Einweiszstoffen in Zelffreien Systemen.

E. Entvölkerung der Unfruchtbaren und Unertragreichen Gebiete.

 

A. The fight for power = superfluous.

B. International standards of interests.

C. The social (1) rearrangement (!) of the 3rd world countries.

D. The synthesis of shelterstuff in cell-free systems.

E. Depopulation of the unfertile and unproductive areas.

 


 

De intentie is een brainstormende  ingreep te maken, visueel, een veld van informatie en associatie om de realiteit los te koppelen van de plaats waar het bewustzijn niet aanwezig is.

Sensibilisering van het nu, door overprikkeling teweeg gebracht, vertrouwend op de persoonlijke inhibitie grens van elke toeschouwer apart.

Dit door gebruik van tekens, woorden, talen, kleuren, materialen, onderlinge relatie van elementen.

 

Prijs Perspektieven - Jeune Peinture Belge 1981. - Paleis voor Schone Kunsten- Brussel0 works and 0 articles (until now)

5437 views